ul. Śląska 15 42-217 Częstochowa
+48 534 159 258
kancelaria@adwokatkarczewska.pl

Kancelaria Adwokacka Adwokat Ewa Karczewska-Klajn

ul. Śląska 15
42-217 Częstochowa
Kancelaria czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 17.00 – uprzejmie prosimy o wcześniejsze ustalenie czasu spotkania.
tel. kom. +48 534 159 258
e-mail: kancelaria@adwokatkarczewska.pl
NIP 949-204-07-18
REGON 361984809
konto: ING Bank Śląski S.A. 83 1050 1142 1000 0092 1347 8044

O kancelarii

Kancelaria świadczy kompleksowe usługi prawne na rzecz osób prawnych oraz osób fizycznych z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego, karnego, gospodarczego oraz administracyjnego. Oferujemy zarówno usługi długoterminowe w ramach stałych umów o współpracę, jak i wykonywanie jednorazowych i indywidualnych zleceń. Podejmujemy się reprezentacji Klientów w toku całego procesu, a także wykonywania jednorazowych czynności (na przykład sporządzenia pozwu, opinii, apelacji i innych pism procesowych, reprezentacji na poszczególnych etapach postępowania). Cechuje nas doświadczenie, zdobyte podczas współpracy z krakowskimi i częstochowskimi kancelariami prawnymi, zaangażowanie oraz indywidualne podejście do każdej zleconej sprawy. Proponujemy najkorzystniejsze i najefektywniejsze rozwiązania, biorąc pod uwagę specyfikę konkretnej sprawy. Posługujemy się językami obcymi – angielskim, francuskim i włoskim.

 

Kancelaria ma siedzibę w centrum Częstochowy. Po uprzednim ustaleniu, istnieje możliwość indywidualnego umówienia spotkania poza siedzibą i godzinami pracy Kancelarii. Proponujemy także zdalne konsultacje spraw, m.in. za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Zakres usług

Przedsiębiorcom oferujemy kompleksową obsługę prawną dostosowaną do potrzeb oraz specyfiki prowadzonej działalności – udzielamy porad prawnych z zakresu prawa gospodarczego i handlowego, sporządzamy projekty umów w obrocie gospodarczym oraz projekty wszelkich pism procesowych i przedprocesowych, opiniujemy umowy, zapewniamy reprezentację podczas negocjacji handlowych, prowadzimy spory sądowe (między innymi sprawy o zapłatę, sprawy z zakresu prawa autorskiego, prawa budowlanego, prawa własności przemysłowej) oraz zapewniamy reprezentację w postępowaniach ugodowych. Prowadzimy sądowe i pozasądowe czynności prowadzące do egzekucji przysługujących wierzytelności. Reprezentujemy dłużników w postępowaniu egzekucyjnym.

 

Oferujemy również pomoc w zakładaniu działalności gospodarczej, rejestracji spółek, tworzeniu statutów i umów spółek oraz reprezentację przed sądami rejestrowymi.

 

Klientom indywidualnym oferujemy szeroki zakres usług, między innymi prowadzenie spraw:

– o rozwód i separację

– o zniesienie małżeńskiej wspólności majątkowej i podział majątku wspólnego,

– o zasądzenie, podwyższenie, obniżenie, uchylenie alimentów

–  dotyczących władzy rodzicielskiej, opieki i ustalenia kontaktów z dzieckiem

–  dotyczących ustalenia i zaprzeczenia ojcostwa

–  o ubezwłasnowolnienie

– postępowania przeciwko bankom

– o zapłatę

– o odszkodowanie i zadośćuczynienie przeciwko sprawcom i ubezpieczycielom

– dotyczących ustanowienia i zniesienia służebności

–  o zasiedzenie

– dotyczących ochrony własności i posiadania

– z zakresu prawa spadkowego (między innymi stwierdzenie nabycia spadku, sprawy o zachowek, dział spadku)

 

W postępowaniu karnym zapewniamy:

– repreprezentację osób pokrzywdzonych na etapie postępowania przygotowawczego i sądowego,

– obronę podejrzanych i oskarżonych na każdym etapie postępowania i we wszystkich instancjach,

– obronę w sprawach o wykroczenia,

– reprezentację w sprawach związanych z zatrzymaniem oraz tymczasowym aresztowaniem

– reprezentację w sprawach związanych z odroczeniem wykonania kary, uzsykaniem przerwy w odbywaniu kary, przedterminowym zwolnieniem z odbycia reszty kary pozbawienia wolności, zarządzeniem wykonania kary warunkowo zawieszonej

Oferujemy również reprezentację przed organami i sądami administracyjnym.

Wynagrodzenie

Wynagrodzenie ustalamy indywidualnie podczas pierwszego spotkania z Klientem, a jego wysokość uzależniona od rodzaju sprawy, stopnia jej skomplikowania oraz koniecznego nakładu pracy.

Proponujemy następujące formy rozliczeń:
– wynagrodzenie ryczałtowe – stałe wynagrodzenie, którego wysokość określona jest w umowie o współpracy
– wynagrodzenie godzinowe – wysokość uzależniona jest od liczby godzin poświęconych na pracę przy zleconej sprawie
– wynagrodzenie jednorazowe – ustalane indywidualnie, zależne jest od rodzaju sprawy i nakładu pracy.