Adwokat
Ewa Karczewska
Kancelaria adwokacka
ul. Focha 25 lok. 3
42-217 Częstochowa


tel. kom. +48 534 159 258
e mail: ewa.karczewska@adwokatura.pl

Kancelaria czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 17.00 – uprzejmie prosimy o wcześniejsze ustalenie czasu spotkania.
Adwokat Ewa Karczewska
NIP 949-204-07-18 | REGON 361984809
konto: ING Bank Śląski S.A. 83 1050 1142 1000 0092 1347 8044
O kancelarii
adwokat częstochowa

Kancelaria świadczy kompleksowe usługi prawne na rzecz osób prawnych oraz osób fizycznych z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego, karnego, gospodarczego oraz administracyjnego. Oferujemy zarówno usługi długoterminowe w ramach stałych umów o współpracę, jak i wykonywanie jednorazowych i indywidualnych zleceń. Podejmujemy się reprezentacji Klientów w toku całego procesu, a także wykonywania jednorazowych czynności (na przykład sporządzenia pozwu, opinii, apelacji i innych pism procesowych, reprezentacji na poszczególnych etapach postępowania). Cechuje nas doświadczenie, zdobyte podczas współpracy z krakowskimi i częstochowskimi kancelariami prawnymi, zaangażowanie oraz indywidualne podejście do każdej zleconej sprawy. Proponujemy najkorzystniejsze i najefektywniejsze rozwiązania, biorąc pod uwagę specyfikę konkretnej sprawy. Posługujemy się językami obcymi – angielskim, francuskim i włoskim.

Kancelaria ma siedzibę w centrum Częstochowy. Po uprzednim ustaleniu, istnieje możliwość indywidualnego umówienia spotkania poza siedzibą i godzinami pracy Kancelarii. Proponujemy także zdalne konsultacje spraw, m.in. za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Zakres usług
adwokat częstochowa

Przedsiębiorcom oferujemy kompleksową obsługę prawną dostosowaną do potrzeb oraz specyfiki prowadzonej działalności – udzielamy porad prawnych z zakresu prawa gospodarczego i handlowego, sporządzamy projekty umów w obrocie gospodarczym oraz projekty wszelkich pism procesowych i przedprocesowych, opiniujemy umowy, zapewniamy reprezentację podczas negocjacji handlowych, prowadzimy spory sądowe (między innymi sprawy o zapłatę, sprawy z zakresu prawa autorskiego, prawa budowlanego, prawa własności przemysłowej) oraz zapewniamy reprezentację w postępowaniach ugodowych. Prowadzimy sądowe i pozasądowe czynności prowadzące do egzekucji przysługujących wierzytelności. Reprezentujemy dłużników w postępowaniu egzekucyjnym.

Oferujemy również pomoc w zakładaniu działalności gospodarczej, rejestracji spółek, tworzeniu statutów i umów spółek oraz reprezentację przed sądami rejestrowymi.

Klientom indywidualnym oferujemy szeroki zakres usług, między innymi prowadzenie spraw:

– o rozwód i separację

– o zniesienie małżeńskiej wspólności majątkowej i podział majątku wspólnego,

– dotyczących władzy rodzicielskiej, opieki i ustalenia kontaktów z dzieckiem

– dotyczących ustalenia i zaprzeczenia ojcostwa

– o ubezwłasnowolnienie

– o zapłatę

– o odszkodowanie i zadośćuczynienie przeciwko sprawcom i ubezpieczycielom

– dotyczących ustanowienia i zniesienia służebności

– o zasiedzenie

– dotyczących ochrony własności i posiadania

– z zakresu prawa spadkowego (między innymi stwierdzenie nabycia spadku, sprawy o zachowek, dział spadku)

W postępowaniu karnym zapewniamy:

– reprezentację osób pokrzywdzonych na etapie postępowania przygotowawczego i sądowego,

– obronę podejrzanych i oskarżonych na każdym etapie postępowania i we wszystkich instancjach,

– obronę w sprawach o wykroczenia,

– reprezentację w sprawach związanych z zatrzymaniem oraz tymczasowym aresztowaniem

– reprezentację w sprawach związanych z odroczeniem wykonania kary, uzyskaniem przerwy w odbywaniu kary, przedterminowym zwolnieniem z odbycia reszty kary pozbawienia wolności, zarządzeniem wykonania kary warunkowo zawieszonej

Oferujemy również reprezentację przed organami i sądami administracyjnymi.

Wynagrodzenie
adwokat częstochowa

Wynagrodzenie ustalamy indywidualnie podczas pierwszego spotkania z Klientem, a jego wysokość uzależniona od rodzaju sprawy, stopnia jej skomplikowania oraz koniecznego nakładu pracy.
Proponujemy następujące formy rozliczeń:

wynagrodzenie ryczałtowe – stałe wynagrodzenie, którego wysokość określona jest w umowie o współpracy

wynagrodzenie godzinowe – wysokość uzależniona jest od liczby godzin poświęconych na pracę przy zleconej sprawie

wynagrodzenie jednorazowe – ustalane indywidualnie, zależne jest od rodzaju sprawy i nakładu pracy.