Polityka Prywatności

 1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE
 1. Administratorem danych osobowych jest Ewa Karczewska-Klajn, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Kancelaria Adwokacka Adwokat Ewa Karczewska-Klajn z siedzibą pod adresem ul. Śląska 15 lok. 1, 42-217 Częstochowa, REGON: 361984809, NIP: 949-204-07-18 (dalej jako: “Administrator”).
 2. Kontakt z Administratorem możliwy jest za pośrednictwem poczty tradycyjnej, wysyłanej na adres wskazany w ust. 1, za pośrednictwem poczty elektronicznej wysyłanej na adres kancelaria@adwokatkarczewska.pl lub telefonicznie pod numerem 534-159-258.
 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem trony internetowej działającej pod adresem www.adwokatkarczewska.pl (dalej jako: ,,Strona Internetowa’’).
 1. DANE OSOBOWE I ICH OCHRONA
 1. Strona Internetowa umożliwia osobom odwiedzającym (dalej jako: „Użytkownikami”) skontaktowanie się z Kancelarią Adwokacką Adwokat Ewa Karczewska-Klajn za pośrednictwem formularza kontaktowego (dalej jako: „Formularz”).
 2. Użytkownik wyrażający chęć skorzystania z usług Kancelarii Adwokackiej Adwokat Ewa Karczewska-Klajn może wypełnić Formularz. Wypełnienie Formularza przez Użytkownika polega na przekazaniu Administratorowi swojego imienia, nazwiska, adresu e-mail lub numeru telefonu w celu umożliwienia mu kontaktu z Użytkownikiem.
 3. Przekazanie danych określonych w ust. 2 nie jest w żaden sposób obowiązkowe, ale jest niezbędne dla skontaktowania się Kancelarii Adwokackiej Adwokat Ewa Karczewska-Klajn z Użytkownikiem. 
 4. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane przez Kancelarię Adwokacką Adwokat Ewa Karczewska-Klajn zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako: “RODO”).
 5. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są wyłącznie w celu podjęcia kontaktu przez Kancelarię Adwokacką Adwokat Ewa Karczewska-Klajn w odpowiedzi na przesłanie przez Użytkownika uzupełnionego Formularza i tylko przez czas niezbędny do podjęcia i zrealizowania kontaktu z Użytkownikiem. Użytkownik w każdym czasie, również przed podjęciem kontaktu, może wycofać zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych. 
 6. Kancelaria Adwokacka Adwokat Ewa Karczewska-Klajn zapewnia poufność przekazanych w Formularzu danych, w szczególności  stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych.
 7. Zgodnie z obowiązującym prawem, Użytkownikowi przysługuje prawo do: 
 1. a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,  
 2. b) sprostowania, poprawiania swoich danych,
 3. c) usunięcia swoich danych,
 4. d) ograniczenia przetwarzania swoich danych,
 5. e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych,
 6. f) przenoszenia swoich danych,
 7. g) wniesienia skargi do organu nadzorczego – w Polsce organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

 

III. PLIKI COOKIES 

 1. Strona Internetowa wykorzystuje mechanizm plików Cookies (“Ciasteczka”).
 2. Cookies są plikami tekstowymi, które przechowywane są w elektronicznym urządzeniu końcowym (zwanym dalej: „Urządzeniem”) Użytkownika. Zawierają w szczególności adres IP przypisany do komputera Użytkownika lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwę domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu oraz typ systemu operacyjnego. Pozwalają dostosować Stronę Internetową indywidualnie do wymagań Użytkownika.
 3. Podmiotem zamieszczającym na Urządzeniu Użytkownika strony Cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Kancelaria Adwokacka Adwokat Ewa Karczewska-Klajn, z siedzibą pod adresem ul. Śląska 15 lok. 1, 42-217 Częstochowa, REGON: 361984809, NIP: 949-204-07-18.
 4. Strona Internetowa stosuje są dwa zasadnicze rodzaje Cookies: „sesyjne” oraz „stałe”. Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w Urządzeniu Użytkownika do czasu opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania. Cookies “stałe” przechowywane są w Urządzeniu Użytkownika przez czas określony w parametrach Cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika. Ponadto Strona Internetowa stosuje następujące rodzaje Cookies:  
 1. a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach strony,  
 2. b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, 
 3. c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych strony,
 4. d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika.
 1. Administrator ma prawo wykorzystania Cookies do:
 1. usprawnienia dostępu do Strony Internetowej (w tym przechowywania w Cookies informacji o preferencjach i ustawieniach Użytkownika dotyczących Strony Internetowej),
 2. zbierania i przetwarzania danych statystycznych takich jak statystyki odwiedzin lub statystyki zachowań Użytkowników.
 1. Użytkownik ma możliwość wyłączenia lub ograniczenia dostępu do Cookies na Urządzeniu. Zmiana sposobu ustawień możliwa jest z poziomu przeglądarki internetowej Użytkownika. Ograniczenie lub wyłączenie dostępu do Cookies może negatywnie wpłynąć na niektóre funkcjonalności Strony Internetowej. Użytkownik może również w dowolnym czasie usunąć Cookies na Urządzeniu. Usunięcie Cookies możliwe jest z poziomu przeglądarki internetowej Użytkownika.
 1. ZMIANY W POLITYCE PRYWATNOŚCI
 1. Administrator danych osobowych może dokonywać zmian w niniejszej Polityce Prywatności w każdym czasie. 
 2. Zmiany wchodzą w życie z chwilą opublikowania ich na Stronie Internetowej.